ما در پیمایش سیستم پیچیده مهاجرت واخذ اقامت تخصص داریم

سفر به هر گوشه از جهان 

گروه مهاجرتی افتاب

ثبت شرکت در لیختن اشتاین

ثبت شرکت در لیختن اشتاین لیختن اشتاین توسط بسیاری از سرمایه گذاران خارجی انتخاب می شود که می خواهند در کشوری تجارت کنند که می توانند از مشوق های اعطا شده توسط مقامات محلی برای نهادهای تجاری بهره مند شوند. کشور کوچکی که بین اتریش و سوئیس واقع شده است بیشتر به خاطر پایتخت خود ، وادوز شناخته می شود ، این یک مرکز مالی است که با دیگر شهرهای مهم در سراسر جهان مرتبط است. لیختن اشتاین دارای یک بخش مالی امن و توسعه یافته ، صنعت بیمه جذاب ، صندوق های سرمایه گذاری و یک بخش مدیریت دارایی است. انواع ثبت شرکت در لیختن اشتاین
ادامه مطلب