ما در پیمایش سیستم پیچیده مهاجرت واخذ اقامت تخصص داریم

سفر به هر گوشه از جهان 

گروه مهاجرتی افتاب

ثبت شرکت در بلغارستان

ثبت شرکت در بلغارستان اقامت بلغارستان با ثبت شرکت نحوه ثبت شرکت در بلغارستان در ۵ مرحله آسان! ثبت شرکت در بلغارستان بسیاری از مهاجران با ایده ایجاد مشاغل جدید یا جابجایی شرکتی که در کشور خود دارند به بلغارستان می آیند و از مالیات مطلوب (۱۰٪ مالیات شرکتی) و جو تجارت برای تشکیل شرکت بلغاری بهره می برند. بلغارستان فرآیند ساده ثبت شرکت ها برای مشاغل خارجی را دارد. توجه داشته باشید که می توانید بدون نیاز به بلغارستان ، از کشور دیگری شرکتی را در اینجا ثبت کنید. این می تواند از طریق وکالت انجام شود. تشکیل شرکت در بلغارستان / اقامت بلغارستان با ثبت شرکت
ادامه مطلب

ثبت شرکت در بلغارستان

ثبت شرکت در بلغارستان ثبت شرکت در بلغارستان بلغارستان آخرین عضو اتحادیه اروپا در تقاطع آسیا و اروپا واقع شده است. قانونی که اخیرا وضع شده است مالیات را در این کشور تا ۱۰% پایین آورده است، این مالیات پایین باعث جذب شدن بسیاری از سرمایه گذار های خارجی و بسیاری از کمپانی های بین المللی شده است. بلغارستان دارای یکی از پایینترین دستمزدها برای کارمندان و این قضیه در کنار نیروی کار تحصیلکرده و متخصص باعث کم شدن هزینه های یک کمپانی میگردد. در ذیل برخی از شرایط و نکات ثبت شرکت در بلغارستان آمده است،
ادامه مطلب