ما در پیمایش سیستم پیچیده مهاجرت واخذ اقامت تخصص داریم

سفر به هر گوشه از جهان 

گروه مهاجرتی افتاب

سرمایه گذاری در بلژیک

سرمایه گذاری در بلژیک اقامت بلژیک از طریق سرمایه گذاری اقامت موقت بلژیک بیش از سه ماه مهاجران سرمایه گذار می توانند با درخواست ویزا D ، حق اقامت دائم در بلژیک را بدست آورند ، که به آنها این امکان را می دهد که بیش از سه ماه در بلژیک اقامت کنند و پس از پنج سال اقامت مداوم در این کشور ، برای اقامت دائم درخواست کنند. الزامات سرمایه گذاری: بلژیک برای سرمایه گذاران متقاضی اقامت دائم در این کشور حداقل نیاز سرمایه گذاری را تعیین نمی کند. متقاضیان فقط برای داشتن مجوز اقامت ، موظفند از منابع مالی پایدار ، منظم و کافی در کنار بیمه بیماری برخوردار باشند.
ادامه مطلب

ثبت شرکت در بلژیک

​ ثبت شرکت در بلژیک ثبت شرکت در بلژیک اقامت بلژیک از طریق ثبت شرکت خدمات ما :ثبت شرکت در بلژیک [کلیک و کشیدن برای جابجایی] اقامت بلژیک از طریق ثبت شرکت مشاوره برای انتخاب نوع شرکت وفعالیت و ثبت شرکت انجام امور ثبت شرکت در بلژیک توسط وکیل رسمی و مجرب بومی افتتاح حساب بانکی از طریق ثبت شرکت در بلژیک تهیه دفتر حقیقی یا مجازی تلفن فاکس ایمیل و وب سایت با پسوند بلژیک دریافت اقامت برای مدیر عامل و همسر و فرزندان با ثبت شرکت مزایا : مهاجرت به بلژیک از طریق ثبت شرکت ​
ادامه مطلب