ما در پیمایش سیستم پیچیده مهاجرت واخذ اقامت تخصص داریم

سفر به هر گوشه از جهان 

گروه مهاجرتی افتاب

سرمایه گذاری در بلژیک

 

سرمایه گذاری در بلژیک

 

اقامت بلژیک از طریق سرمایه گذاری

اقامت موقت بلژیک بیش از سه ماه

مهاجران سرمایه گذار می توانند با درخواست ویزا D ، حق اقامت دائم در بلژیک را بدست آورند ،

که به آنها این امکان را می دهد که بیش از سه ماه در بلژیک اقامت کنند و پس از پنج سال اقامت مداوم در این کشور ، برای اقامت دائم درخواست کنند.

الزامات سرمایه گذاری:سرمایه گذاری در بلژیک

بلژیک برای سرمایه گذاران متقاضی اقامت دائم در این کشور حداقل نیاز سرمایه گذاری را تعیین نمی کند.

متقاضیان فقط برای داشتن مجوز اقامت ، موظفند از منابع مالی پایدار ، منظم و کافی در کنار بیمه بیماری برخوردار باشند.

نابرابری منابع مالی بر اساس سطح درآمد زیر کمک های اجتماعی در بلژیک تعیین می شود.

متقاضی باید درآمد بیش از این سطح اولیه درآمد را که توسط مقامات بلژیک تعیین شده است ، تضمین کند.

شمول اعضای خانواده: اجازه اقامت بلژیک

متقاضی می تواند به دنبال ورود اعضای خانواده به منابع مالی کافی برای متقاضی باشد تا هنگام ااقامت بلژیک از تمام خانواده مراقبت کند.

اعضای خانواده شامل موارد زیر هستند:

همسر یا شریک زندگی ،
فرزندان زیر ۲۱ سال ،
والدین / پدربزرگ و مادربزرگ در مراقبت از متقاضی ،
همسران اشخاص فوق.

اعتبار اجازه اقامت موقت:

اجازه اقامت الکترونیکی که به متقاضی یا اعضای خانواده وی صادر می شود برای مدت ۵ سال اعتبار دارد

و پس از انقضا قابل تمدید است. مجوز كاغذ از اعتبار دائمي برخوردار است.

روش استفاده:

شهروندان غیر اتحادیه اروپا موظفند برای داشتن اجازه اقامت بلژیک به سفارت بلژیک یا کنسولگری در کشور مبداء خود مراجعه کنند.

اقامت بلژیک
شهروندان غیر اتحادیه اروپا باید اسناد اضافی زیر را ارسال کنند

گواهی رفتار خوب یا شخصیت شخصیت دیگری که توسط مقامات بلژیکی به رسمیت شناخته شده باشد.

این سند نباید از تاریخ ثبت درخواست بیشتر از ۶ ماه باشد.
گواهی پزشکی صادر شده توسط پزشک شناخته شده توسط سفارت بلژیک یا کنسولگری بلژیک.
متقاضیان شهروند غیر اتحادیه اروپا باید ظرف ۳ روز کاری از ورود به بلژیک در اداره جمعیت یا بیگانگان اقامتگاه ثبت نام کنند.
متقاضی می بایست ظرف سه ماه از زمان درخواست اجازه اقامت ، کلیه مدارک مورد نیاز را ارسال کند.
اگر کلیه اسناد ارائه شده و به ترتیب باشند ، آنگاه اداره محلی می تواند گواهی ثبت را بدون مراجعه به اداره بیگانگان صادر کند.
اگر متقاضی درآمد شخص ثالثی را که شهروند اتحادیه اروپا نیست و یا قادر به ارائه اثبات رابطه با اعضای خانواده خود است ،

دریافت کند ، ممکن است این درخواست به دفتر بیگانگان ارسال شود. در چنین مواردی ، اداره بیگانگان ظرف پنج ماه تصمیم خود را می گیرد.
اگر اعضای خانواده متقاضی شهروند اتحادیه اروپا نباشند ، متقاضی باید ظرف سه ماه از ورود اعضای خانواده در کشور ،

متقاضی دریافت کارت اقامت عضو خانواده شود.
سرمایه گذار مهاجر موظف است اثبات ارتباط با عضو خانواده و اثبات منابع مالی کافی برای نگهداری خانواده در بلژیک را ارائه دهد.

 

 

 

برای مشاوره وکسب اطلاعات بیشتر و دانستن نظر کارشناسان خبره موسسه با ما تماس بگیرید

+982126293418

+982126293421
+982122040581
+982126293583

 

 

نوشته های اخیر

دسته بندی ها