ما در پیمایش سیستم پیچیده مهاجرت واخذ اقامت تخصص داریم

سفر به هر گوشه از جهان 

گروه مهاجرتی افتاب

ثبت شرکت در آمریکا

 

ثبت شرکت در آمریکا

 

ثبت شرکت در آمریکا

اقامت آمریکا با ثبت شرکت

پرطرفدارترین نهاد شرکتی برای افراد غیر مقیم در آمریکا، شرکت دارای تعهدات محدود (LLC) می باشد.

۹۰% شرکت های ایالات متحده در ایالت دلاور ثبت می شوند در حالی که ایالت های نوادا و کالیفرنیا نیز ایالت هایی پرطرفدار برای ثبت توسط افراد غیر مقیم می باشند.

ثبت شرکت در آمریکا ایالت دلاور Delaware

ایالت دلاور  Delaware  به سرعت در حال مشهور شدن به عنوان یک منطقه امن کسب و کار برای شرکت هایی که به دنبال یک محیط کسب و کار پسند می باشند، است.

مالیات پایین و محرمانگی افزایش یافته می تواند یک مزیت جذاب را برای شما و کسب و کار شما فراهم نمایند.

شرایط ثبت شرکت اقامت آمریکا با ثبت شرکت

 • حداقل سرمایه مشارکتی ۱ دلار می باشد.
 • افزایش در سهام ممکن است باعث افزایش در هزینه نگهداری اولیه شود.
 • حداقل یک سرپرست، مورد نیاز است.
 • اقامت برای سرپرستان، ضروری نیست.
 • نیازی نیست که سرپرستان در اساسنامه های شرکت، نام برده شوند.
 • نام شرکت باید شامل کلمات “شرکت”، “ثبت” یا یک مخفف باشد.
 • نام شرکت نباید شبیه به نام شرکتی دیگر باشد.
 • هزینه نگهداری سالیانه ۲۸۹ دلار است و سررسید آن اول ژانویه می باشد.
 • برای پرداخت مالیات های محلی، کد هویتی کارفرما ضروری است.

مدت زمان ثبت شرکت در آمریکا

ثبت شرکت در آمریکا ظرف تقریبا یک هفته از زمان دریافت اطلاعات مربوطه، انجام می شود. اسناد به شما هر جای دنیا که باشید ارسال خواهند شد.

دفاتر

هزینه دفتر مجازی (شامل تسهیلات تلفن، فکس و ارسال میل) ماهیانه ۳۰ دلار  می باشد که باید به صورت فصلی از قبل پرداخت شود.

علاوه بر این ۱۰۰ دلار سپرده قابل استرداد باید ظرف ۳۰ روز از خاتمه قرارداد دفتر شما واریز شود. دفتر، مطابق با ملزومات شما در دسترس می باشد.

مالیات ثبت شرکت در آمریکا

ایالت دلاور دارای نرخ های مالیات بر درآمد شرکتی ۰% برای شرکت هایی است که در این ایالت دایر نیستند. اگرچه تمام شرکت های دلاور باید یک مالیات سالانه بر نمایندگی شرکت را پرداخت نمایند.

حسابداری

هزینه حسابداری، مبتنی بر تعداد تقریبی صورت های ماهیانه و گردش های مالی سالانه پیش بینی شده، تعیین می شود.

به منظور شروع رویه ثبت، نیازمند موارد زیر خواهیم بود:

 • ۵۰% هزینه ثبت شرکت
 • یک فرم درخواست تکمیل شده
 • یک کپی تایید شده از گذرنامه هر یک از سهامداران
 • دو مورد از قبض های خدمات شهری که مربوط به ۳ ماه اخیر هستند
 • اقامت آمریکا با ثبت شرکت

ثبت شرکت در آمریکا ایالت نوادا

نوادا به عنوان یک منطقه امن برای شرکت ها شناخته می شود چون طی چند سال اخیر، این ایالت بسیاری از قوانین مالیاتی و کسب وکار خود را تغییر داده است تا سرمایه گذاری بیشتری را جذب نماید.

طبق آمار و ارقام منتشر شده توسط دولت ایالت نوادا، ۱۲% از شرکت ها در این ایالت، توسط افراد غیر مقیم، مالکیت و اداره می شوند.

شرایط ثبت شرکت در آمریکا

 • حداقل سرمایه مشارکتی ۱ دلار می باشد.
 • افزایش در سهام ممکن است باعث افزایش در هزینه نگهداری اولیه شود.
 • حداقل یک سرپرست، مورد نیاز است.
 • اقامت برای سرپرستان، ضروری نیست.
 • نیازی نیست که سرپرستان در اساسنامه های شرکت، نام برده شوند.
 • نام شرکت باید شامل کلمات “شرکت”، “ثبت” یا یک مخفف باشد.
 • نام شرکت نباید شبیه به نام شرکتی دیگر باشد.
 • هزینه نگهداری سالیانه ۶۵۰ دلار است و سررسید آن اول ژانویه می باشد.
 • صورت حساب اولیه ۱۶۵ دلاری باید ظرف ۶۰ روز از تشکیل پرونده اولیه تسویه شود.
 • برای پرداخت مالیات های محلی کد هویتی کارفرما، ضروری است.
 • اقامت آمریکا با ثبت شرکت

مدت زمان ثبت شرکت در آمریکا

ثبت شرکت ظرف تقریبا یک هفته از زمان دریافت اطلاعات مربوطه، انجام می شود. اسناد به شما هر جای دنیا که باشید ارسال خواهند شد.

دفاتر

هزینه دفتر مجازی (شامل تسهیلات تلفن، فکس و ارسال میل) ماهیانه ۳۰ دلار  می باشد که باید به صورت فصلی از قبل پرداخت شود.

علاوه بر این ۱۰۰ دلار سپرده قابل استرداد باید ظرف ۳۰ روز از خاتمه قرارداد دفتر شما واریز شود. دفتر، مطابق با ملزومات شما در دسترس می باشد.

حسابداری

هزینه حسابداری، مبتنی بر تعداد تقریبی صورت های ماهیانه و گردش های مالی سالانه پیش بینی شده تعیین می شود.

شروع رویه ثبت شرکت در آمریکا، نیازمند موارد زیر خواهیم بود:

 • ۵۰% هزینه ثبت شرکت
 • یک فرم درخواست تکمیل شده
 • یک کپی تایید شده از گذرنامه هر یک از سهامداران
 • دو مورد از قبض های خدمات شهری که مربوط به ۳ ماه اخیر هستند.

ثبت شرکت در آمریکاایالت کالیفرنیا

ایالت کالیفرنیا، خدمات فوق العاده ای را برای شرکت هایی که به دنبال مکان کسب و کار مطلوب می باشند، ارائه می نماید.

تعداد قطعی خدمات کسب وکار، سرمایه غیر مادی، ظرفیت مالی، سیستم های حمل و نقل و دسترسی به بازار در کالیفرنیا، ماموریت شرکتی این ایالت را افزایش می دهد و آن را به کارآمد ترین مکان برای انجام کسب و کار در دنیا تبدیل می نماید.

چشم انداز بلند مدت برای جو اقتصادی و کسب و کار کالیفرنیا مانند یک رویا شکوهمندانه می باشد.

اقامت آمریکا با ثبت شرکت

شرایط ثبت شرکت در آمریکا

 • حداقل سرمایه مشارکتی ۱ دلار می باشد.
 • افزایش در سهام ممکن است باعث افزایش در هزینه نگهداری اولیه شود.
 • حداقل یک سرپرست، مورد نیاز است.
 • اقامت برای سرپرستان، ضروری نیست.
 • نیازی نیست که سرپرستان در اساسنامه های شرکت، نام برده شوند.
 • نام شرکت باید شامل کلمات “شرکت”، “ثبت” یا یک مخفف باشد.
 • نام شرکت نباید شبیه به نام شرکتی دیگر باشد.
 • هزینه نگهداری سالیانه ۳۸۵ دلار است و سررسید آن اول ژانویه می باشد.
 • صورتحساب مالیاتی ۸۰۰ دلاری تعیین شده توسط ایالت کالیفرنیا باید ظرف ۹۰ روز تسویه شود.
 • برای پرداخت مالیات های محلی کد هویتی کارفرما، ضروری است.

هزینه ها “

 • ثبت شرکت در آمریکا شامل؛ هزینه نماینده ثبت شده (برای یک سال)، تدارک کپی تایید شده از گواهی ثبت (شامل هزینه های تشکیل پرونده)، گواهی اعتبار، گواهی سابقه خوب و یک پکیج شرکتی مناسب می باشد.
 • هزینه این موارد ۸۹۹ یورو است.
 • تمام هزینه های اضافی در وب سایت، موجود می باشند.

مدت زمان

ثبت شرکت ظرف تقریبا یک هفته از زمان دریافت اطلاعات مربوطه، انجام می شود. اسناد به شما هر جای دنیا که باشید ارسال خواهند شد.

 

دفاتر”

هزینه دفتر مجازی (شامل تسهیلات تلفن، فکس و ارسال میل) ماهیانه ۳۰ دلار  می باشد که باید به صورت فصلی از قبل پرداخت شود.

علاوه بر این ۱۰۰ دلار سپرده قابل استرداد باید ظرف ۳۰ روز از خاتمه قرارداد دفتر شما واریز شود. دفتر، مطابق با ملزومات شما در دسترس می باشد.

حسابداری “

هزینه حسابداری، مبتنی بر تعداد تقریبی صورت های ماهیانه و گردش های مالی سالانه پیش بینی شده تعیین می شود.

شروع رویه ثبت، نیازمند موارد زیر خواهیم بود:

 • ۵۰% هزینه ثبت شرکت
 • یک فرم درخواست تکمیل شده
 • یک کپی تایید شده از گذرنامه هر یک از سهامداران
 • دو مورد از قبض های خدمات شهری که مربوط به ۳ ماه اخیر هستند
 • تمام اسناد باید ارسال شود.
 • اقامت آمریکا با ثبت شرکت

   

   

  برای مشاوره وکسب اطلاعات بیشتر و دانستن نظر کارشناسان خبره موسسه با ما تماس بگیرید

  +982126293418

  +982126293421
  +982122040581
  +982126293583

   

 •  

 

نوشته های اخیر

دسته بندی ها