دریافت اقامت ایتالیا از طریق بلو کارت

4.3 23 دریافت اقامت ایتالیا از طریق بلو کارت شرایط: متقاضی حداقل دارای مدرک تحصیلی لیسانس باشد شرط زبان ندارد هر شش ماه یکبار در ایتالیا حضور داشته باشد پس از ۵ سال به اقامت دایم تبدیل میشود متقاضی ملزم به پرداخت مالیات شغلی خود میباشد که این مبلغ حدود […]

ادامه مطلب
4.3
23