اقامت تحصیلی فرانسه

4.4 21 اقامت تحصیلی فرانسه اقامت تحصیلی فرانسه برای اقامت تحصیلی شما باید: • نامه پذیرش از یک دانشگاه در فرانسه، دانشکده تحصیلات تکمیلی و یا مدرسه آموزش حرفه ای داشته باشید. • منبع درآمد کافی برای امرار معاش، پوشش مراقبت های سلامت، هزینه های زندگی و تحصیل داشته باشید. […]

ادامه مطلب
4.4
21