مجوز اقامتی Blue card ایتالیا

3.7 15 مجوز اقامتی Blue card ایتالیا قانون مهاجرتی ایتالیا تعدادی مجوز خاص اقامت به منظور کار فراهم میکند که به شهروندان خارجی این اجازه را می دهد که هر موقع از سال که بخواهند برای مجوز کاری بدون هیچ محدودیتی اقدام کنند. حتی خارج از سهمیه ورودی که توسط […]

ادامه مطلب
3.7
15