اقامت چک ازطریق ثبت شرکت

اخذ اقامت در جمهوری چک: تاسیس شرکت تجاری در جمهوری چک یکی از راههای سریع و آسان اخذ اقامت در این کشور می باشد. شخص اقدام کننده می تواند به همراه کلیه اعضای خانواده خود برای این اقامت اقدام نماید. شایان ذکر می باشد که تاسیس شرکت در این کشور […]

ادامه مطلب
Rate this post