اقامت سوئد از طریق سرمایه گذاری

اقامت سوئد از طریق سرمایه گذاری شرایط دریافت اقامت با ثبت شرکت در سوئد – داشتن گذرنامه معتبر – شما باید توانایی های خود را در زمینه کاری مربوطه ثابت کنید، همچنین داشتن تجربه در اداره شرکت نیز از شرایط کسب اقامت محسوب میشود – آشنایی با زبان سوئدی و یا […]

ادامه مطلب
Rate this post