ویزای کار آلمان و کار در آلمان

دريافت ويزاي كاري المان اخذ ويزاي شش ماهه المان بعنوان جوياي كار در صورتي كه متقاضي بتواتد در مدت شش ماه حضور شغل پيدا كند و دعوت به كار شود ويزاي شش ماهه تمديد خواهد شد و تبديل به اقامت موقت ميگردد کسانیکه شانس بیشتری در اخذ ویزای کار آلمان […]

ادامه مطلب
Rate this post