ثبت شرکت در بلغارستان

مزایای ثبت شرکت در بلغارستان مزایای ثبت شرکت در بلغارستان را میتوان به صورت زیر دسته بندی کرد: مزایای مالیاتی: بلغارستان دارای پایینترین مالیات بر درآمد در اتحادیه اروپا است. قانون مالیات بلغارستان به طور کامل با قوانین اتحادیه اروپا هماهنگ شده است. سیاست های دولت برای جذب سرمایه گذاران […]

ادامه مطلب
Rate this post