مجوز اقامتی Blue card ایتالیا

3.7 15 مجوز اقامتی Blue card ایتالیا قانون مهاجرتی ایتالیا تعدادی مجوز خاص اقامت به منظور کار فراهم میکند که به شهروندان خارجی این اجازه را می دهد که هر موقع از سال که بخواهند برای مجوز کاری بدون هیچ محدودیتی اقدام کنند. حتی خارج از سهمیه ورودی که توسط […]

ادامه مطلب
3.7
15

دریافت اقامت ایتالیا از طریق بلو کارت

4.3 23 دریافت اقامت ایتالیا از طریق بلو کارت شرایط: متقاضی حداقل دارای مدرک تحصیلی لیسانس باشد شرط زبان ندارد هر شش ماه یکبار در ایتالیا حضور داشته باشد پس از ۵ سال به اقامت دایم تبدیل میشود متقاضی ملزم به پرداخت مالیات شغلی خود میباشد که این مبلغ حدود […]

ادامه مطلب
4.3
23