دریافت اقامت لهستان

دریافت اقامت در لهستان برای هر فرد خارجی مجاز است طبق قانون شرکتی را در کشور لهستان راه اندازی کند و فقط با یک سهامدار به ثبت برساند و آن را اداره کند. به افراد متأهل پیشنهاد می شود که شرکت را با دو یا سه نفر به ثبت برسانند. […]

ادامه مطلب
Rate this post