اقامت استراليا از طريق ثبت شركت

Rate this post  اقامت استراليا از طريق ثبت شركت اقامت استراليا از طريق ثبت شركت سرمايه مورد نياز براي دريافت اقامت از اين طريق خريد ملك حداقل از مبلغ يكصدو پنجاه هزار دلار استراليا و شرط حضور ندارد اقامت دايم پس از ٥ سال ویزای 189 ویزای 189 اقامت دائم […]

ادامه مطلب
Rate this post