ویزای کار نیوزلند

مهاجرت به نیوزیلند

ویزای کار مهارت های ضروری

این ویزا برای اقامت موقت است اما مسیری را برای اقامت دائم نیوزیلند ارائه می دهد. برای درخواست، شما نیاز به تجربه کار مشخص، صلاحیت ها و ثبت نام شغلی برای کار در یک شغل از لیست کمبود مهارت های ما در درازمدت، و یک پیشنهاد برای کار در آن موقعیت دارید.مدت زمان این ویزا به مدت پیشنهاد کار شما و شرایط بازار کار بستگی دارد. اگر شما یک پیشنهاد کاری در یکی از شغل های موجود در لیست مهارت های مورد نیاز نیوزیلند داشته باشید و صلاحیت ها و تجارب شما با آن همخوانی داشته باشد، می توانید برای ویزای مهارت های کار ضروری اقدام کنید و اگر به مدت ۲ سال در نیوزیلند به آن کار مشغول باشید و درآمد شما ۴۵۰۰۰$ نیوزیلند یا بیشتر باشد، می توانید برای اقامت دائم اقدام کنید.

 

 

مهاجرت کاری به نیوزلند اخذ ویزای تخصصی نیوزلند مهاجرت کاری کشور نیوزیلند ویزای موقت کاری مهاجرت به نیوزلند و انواع ویزای نیوزیلند شرایط و مدارک اخذ ویزای کار در نیوزیلند ویزاهای کارآفرینی و سرمایه گذاری نیوزلند ویزای کار استرالیا ویزای جستجوی کار در نیوزیلند اقامت نیوزلند از طریق ویزای کارآفرینی