مهاجرت به نیوزیلند

 

نیوزیلند انواع ویزاهای کاری را ارائه میکند که تقریبا همه آنها موقت هستند اما بعضی از آنها می توانند منجر به اقامت دائم شوند.

ویزای اقامتی دسته بندی مهاجر ماهر

این ویزا به کسانی تعلق می گیرد که به رشد اقتصادی نیوزیلند کمک خواهند کرد. اگر مهارت، صلاحیت یا تجربه ای دارید که نیوزیلند به آن احتیاج داشته باشد می توانید برای دریافت این ویزا اقدام کنید. این رده از ویزا بر اساس امتیازبندی در فاکتورهایی مانند سن، تجربه شغلی، صلاحیت ها و پیشنهاد اشتغال مهارتی است. همچنین باید سن شما زیر 55 سال باشد و با زبان انگلیسی آشنایی داشته باشید، سلامت و خصوصیات مورد نیاز را دارا باشید. با این ویزا شما می توانید در نیوزیلند زندگی، کار و تحصیل کنید.

ویزای کار مهارت های ضروری

این ویزا برای اقامت موقت است اما مسیری را برای اقامت دائم نیوزیلند ارائه می دهد. برای درخواست، شما نیاز به تجربه کار مشخص، صلاحیت ها و ثبت نام شغلی برای کار در یک شغل از لیست کمبود مهارت های ما در درازمدت، و یک پیشنهاد برای کار در آن  موقعیت دارید.مدت زمان این ویزا به مدت پیشنهاد کار شما و شرایط بازار کار بستگی دارد. اگر شما یک پیشنهاد کاری در یکی از شغل های  موجود در لیست مهارت های مورد نیاز نیوزیلند داشته باشید و صلاحیت ها و تجارب شما با آن همخوانی داشته باشد، می توانید برای ویزای مهارت های کار ضروری اقدام کنید و اگر به مدت 2 سال در نیوزیلند به آن کار مشغول باشید و درآمد شما 45000$ نیوزیلند یا بیشتر باشد، می توانید برای اقامت دائم اقدام کنید.

ویزای کاری استعدادهای درخشان (کارفرمای معتبر)

این ویزا برای افرادی است که به دنبال یک مسیر برای زندگی در نیوزیلند هستند و مهارتی دارند که توسط یک کارفرما معتبر نیوزیلندی مورد نیاز است. اگر یک کارفرمای معتبر به شما یک کار تمام وقت ارائه دهد شما قادر خواهید بود برای دریافت ویزای کار در نیوزیلند اقدام کنید. اگر به مدت 2 سال  به کار برای این کارفرما ادامه دهید ، می توانید درخواست اقامت دائم در نیوزیلند را بدهید.

ویزای اقامت از طریق سرمایه گذاری

اگر می خواهید از طریق سرمایه گذاری برای اقامت اقدام کنید دو گزینه برای اقامت سرمایه گذاری برای شما امکان پذیر است. شما می توانید با سرمایه گذاری 1.5 میلیون دلار نیوزیلند به مدت 4 سال ویزای اینوستور را با چند شرط دریافت کنید یا اینکه با سرمایه گذاری 10 میلیون دلار نیوزیلند ویزای اینوستور پلاس را بدون شرایط دریافت کنید.

ویزای اقامت کارآفرینی

این ویزا برای افرادی است که حداقل به مدت 6 ماه در نیوزیلند خود اشتغال بوده اند یا با ویزای دیگری که اجازه خود اشتغالی می دهد به مدت دو سال کسب و کاری را دایر کرده است.

ویزای کاری استعدادهای درخشان (هنر، فرهنگ، ورزش)

این ویزا برای افرادی است که استعداد استثنایی در زمینه هنر، ورزش یا فرهنگ دارند و به دنبال راهی برای اخذ اقامت در نیوزیلند هستند. برای درخواست این ویزا به حمایت یک سازمان نیوزیلندی که در زمینه استعداد شما به خوبی شناخته شده باشد، و یک اسپانسر نیاز دارید. پس از اینکه به مدت 2 سال در زمینه استعداد خود فعالیت کردید می توانید برای دریافت اقامت نیوزیلند اقدام کنید.

 

اقامت نیوزلند اقامت نیوزلند از طریق خرید ملک امتیاز بندی مهاجرت به نیوزلند خدمات مهاجرت به نیوزیلند دلار نیوزلند چند تومان است سرمایه گذاری در نیوزلند شرایط اقامت نیوزلند مهاجرت به استرالیا مهاجرت به استرالیا و نیوزیلند مهاجرت به نیوزلند 2016 مهاجرت به نیوزلند 2017 مهاجرت به نیوزلند از طریق تخصص مهاجرت به نیوزلند با ویزای سرمایه گذاری مهاجرت به نیوزلند سرمایه گذاری مهاجرت به نیوزلند و راه های آن مهاجرت کاری به نیوزلند مهاجرت کاری و دریافت اقامت دائمی نیوزیلند نیوزیلند انواع ویزاهای کاری را ارائه میکند وکیل مهاجرت به نیوزلند ویزای اقامت از طریق سرمایه گذاری ویزای اقامت کارآفرینی ویزای اقامتی دسته بندی مهاجر ماهر ویزای دایم در نیوزلند ویزای سرمایه گذاری و کارآفرینی نیوزیلند ویزای کار استرالیا ویزای کار مهارت های ضروری ویزای کاری استعدادهای درخشان ویزای نیوزیلند