مجوز اقامت ایتالیا

مجوز اقامت ایتالیا
برای دریافت مجوز اقامت ایتالیا روش های متفاوتی وجود دارد
یکی از روش هایی که معمولا متقاضی بیشتر دارد
مجوز اقامت از طریق دریافت بلو کارت
مراحل انجام
تنظیم وکالتنامه در دفتر خانه
دریافت کد مالیاتی
ثبت شرکت
ثبت در اتاق بازرگانی اینالیا
و اقدام برای دریافت مجوز کار ی ( Nulla Osta )
دریافت اقامت
شرایط
دارا بودن حداقل مدرک کارشناسی
خود شخص سالانه ۲۶۰۰۰ یورو حقوق پرداخت نماید
حضور در هر شش ماه

 

برای مشاوره وکسب اطلاعات بیشتر و دانستن نظر کارشناسان خبره موسسه با ما تماس بگیرید

02126293418

02126211145

02126293407