راه رفع ريجكتي ويزاي شينگن

براي رفع ريجكتي ويزا بهترين گزينه ارايه اپيل به دادگاه همان كشور ميباشد ولي كساني كه ريجكت شده اند معمولا به دلايل مختلف مايل به انتخاب اين مسير نيستند ترجيح ميدهند بخت خود را مجددا بيازمايند بنابراين به اينصورت حتما بايد با مدارك و مستندات قوي تر حتي اخذ دعوتنامه يا گارانتي لتر قوي اقدام نمود

 

 

اعتراض به رد ویزا اعتراض به ریجکت شدن ویزای شینگن اعتراض به ریجکت شدن ویزای فرانسه دلایل ریجکت شدن ویزای فرانسه رفع ريجكتي شنگن رفع ریجکتی تضمینی ریجکت شدن ویزای ایتالیا مهر ریجکت در پاسپورت ریجکت شدن ویزای آلمان ویزای تضمینی شنگن اخذ تضمینی ویزای شینگن دلیل ریجکت شدن ویزا