اقامت فنلاند با ثبت شرکت

دریافت اقامت فنلاند از طریق سرمایه گذاری و ثبت شرکت

۱- ثبت شرکت بنام متقاضی

۲- افتتاح حساب بنام متقاضی و شرکت

۳- انتقال ۱۰۰ هزار یورو به حساب بعنوان سرمایه

۴ اخذ اقامت فنلاند

۵- مدت زمان انجام کار ۸ ماه

 

 

شهروندی در فنلاند شرایط مهاجرت به فنلاند ویزای کار فنلاند اقامت دائم فنلاند مهاجرت و اقامت در کشور فنلاند ویزای کار در کشور فنلاند ثبت شرکت در فنلاند اقامت فنلاند اقامت فنلاند از طریق خرید ملک مهاجرت به فنلاند از طریق تخصص اقامت فنلاند از طریق ازدواج مشاغل مورد نیاز فنلاند مهاجرت تحصیلی به فنلاند مهاجرت به فنلاند از طریق سرمایه گذاری