اقامت استراليا از طريق ثبت شركت

اقامت استراليا از طريق ثبت شركت

دريافت اقامت استراليا از طريق ثبت شركت
سرمايه مورد نياز براي دريافت اقامت از اين طريق خريد ملك حداقل از مبلغ يكصدو پنجاه هزار دلار استراليا
و شرط حضور ندارد
اقامت دايم پس از ٥ سال

Leave a Reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *