اقامت استراليا از طريق ثبت شركت

اقامت استراليا از طريق ثبت شركت
Rate this post

دريافت اقامت استراليا از طريق ثبت شركت

سرمايه مورد نياز براي دريافت اقامت از اين طريق خريد ملك حداقل از مبلغ يكصدو پنجاه هزار دلار استراليا
و شرط حضور ندارد
اقامت دايم پس از ٥ سال

برای مشاوره وکسب اطلاعات بیشتر و دانستن نظر کارشناسان خبره موسسه با ما تماس بگیرید

دريافت اقامت استراليا از طريق ثبت شركت

02126293421

02126293449

اقامت المان ازطریق ثبت شرکت

اقامت اسلواکی ازطریق ثبت شرکت

اقامت اسپانیا از طریق ثبت شرکت

اقامت ایتالیا از طریق ثبت شرکت


Rate this post

نویسنده مطلب admin