اقامت اروپا از راه خرید ملک

‏‎
‏‎آیا میدانید با خرید ملک در کشورهای اروپایی میتوانید اقامت کشور اروپایی شنگن را به دست آورید ؟

✅ در کشور یونان با خرید ملک به ارزش حداقل 250000 یورو
✅ در کشور لتونی با خرید ملک حداقل به ارزش 250000 یورو
✅ در کشور اسپانیا با خرید ملک حداقل به ارزش 500000 یورو
✅ در کشور پرتغال با خرید ملک حداقل به ارزش 500000 یورو

 

برای مشاوره وکسب اطلاعات بیشتر و دانستن نظر کارشناسان خبره موسسه با ما تماس بگیرید

02126293418

02126211145

02126293407