افتتاح حساب بانکی در انگلستان

 

این امر به نحو قابل توجهی زمان مورد نیاز جهت افتتاح حساب بانکی در انگلستان را کاهش داده و ریسک عدم پذیرش توسط بانک را کاهش خواهد داد. اگر شما پذیرفته نشوید، بسیاری از بانک های انگلستان به شما اجازه ارائه درخواست مجدد تا 6 ماه را نخواهند داد.

شما برای افتتاح حساب بانکی در انگلستان برای شرکت خود، به یک آدرس محل اقامت در انگلستان نیازی نخواهید داشت اما باید در جلسه ملاقات بانک به صورت حضوری، شرکت نموده و اسناد هویتی خود را به همراه داشته باشید. بدون یک حساب بانکی در انگلستان، برای دفتر مالیات بر ارزش افزوده در انگلستان، مقدور نخواهد بود که مالیات بر ارزش افزوده شما را صادر نماید.

 

برای مشاوره وکسب اطلاعات بیشتر و دانستن نظر کارشناسان خبره موسسه با ما تماس بگیرید

02126293418

02126211145

02126293407

 

افتتاح حساب بانکی بین المللی افتتاح حساب بانکی بین المللی در انگلستان افتتاح حساب بانکی بین المللی در انگلیس افتتاح حساب بانکی در اروپا افتتاح حساب بانکی در روسیه افتتاح حساب در بانک های خارجی افتتاح حساب مستر کارت ثبت شرکت در انگلستان حساب بانکی در انگلستان حساب های بین المللی ﻃﺮﻳﻘﻪ اﻓﺘﺘﺎح ﺣﺴﺎب ﺑﺎﻧﮑﯽ